İşverenin sözleşmeye uyma zorunluluğu vardır

İşverenin sözleşmeye uyma zorunluluğu vardır. İşveren sözleşmenin ilgili maddesine uygun şekilde sigorta poliçesi tanzim ettirmekle yükümlüdür. Bu usule uyulmaksızın sadece kaza hâline indirgeyecek şekilde yapılan sigorta poliçesinin sözleşmeye aykırı … İşverenin sözleşmeye uyma zorunluluğu vardır okumayı sürdür